ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

الیاف فلزی با قطر 8 میلیمتر

الیاف فلزی با قطر 8 میلیمتر