ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

الیاف فلزی فایبرچم با قطر 8 میلیمتر ( FIBERCEM M 0

الیاف فلزی فایبرچم با قطر 8 میلیمتر ( FIBERCEM M 0