ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

الیاف فلزی فایبرچم با قطر 12 میلیمتر ( FIBERCEM M

الیاف فلزی فایبرچم با قطر 12 میلیمتر ( FIBERCEM M