ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

پودر میکروسیلیکا ( دوده‌ی سیلیسی ) Silicacem G1

پودر میکروسیلیکا ( دوده‌ی سیلیسی ) Silicacem G1

پودر میکروسیلیکا ( دوده‌ی سیلیسی ) Silicacem G1