ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

واتراستاپ هیدروفیلی

واتراستاپ هیدروفیلی

واتراستاپ هیدروفیلی

واتراستاپ هیدروفیلی فروشگاه ایران ایمارت

امروزه از وسیله جدیدی به نام واتر استاپ هیدروفیلی استفاده می شود که وظیفه آب بندی درزهای اجرایی را دارد. این نوع جدید واتر استاپ که مخصوص رفع نشت درزهای اجرایی و مقاطع قطع بتن ریزی است با استفاده از پلیمرهای لاستیکی و با خاصیت ارتجاعی بسیار زیادی طراحی شده است. این ابزار مدرن به صورت کنترل شده ای در هنگام مواجه با آب گسترش پیدا می کند و مانع از عبور آب از درزهای اجرایی و سرد می شود.

مشاهده محصولات واتراستاپ