ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

خرید اینترنتی ضد یخ مایع

خرید اینترنتی ضد یخ مایع

خرید اینترنتی ضد یخ مایع

خرید اینترنتی ضد یخ مایع از فروشگاه ایران ایمارت

ضدیخ مایع بتن ، می تواند بر پایه نیترات سدیم، کلسیم، سدیم کلراید و مواد افزودنی شتاب دهنده ی واکنش هیدراسیون سیمان باشد که به عنوان کاهش دهنده ی نقطه ی انجماد آب و شتاب دهنده ی زمان گیرش و سخت شدگی بتن به کار می روند. از این ماده به جهت بتن ریزی در شرایط آب و هوایی سرد و یخبندان ، گیرش سریع به جهت استفاده سریع از قالب ها و بازکردن مجدد آنها ، ترمیم سازه های بتنی در شرایط یخبندان و نیز تولید قطعات بتنی پیش ساخته استفاده می گردد.

مشاهده محصولات ضد یخ