ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ترکیب بارها (7)

ترکیب بارها

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1تفسیر ابهامات آیین نامه 2800 آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها مشاهده
2دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) آزمون های مهندسی آئین نامه ها، بخش نامه ها و ابلاغیه ها کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
3زلزله قایم آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده
4شتاب 2 بعدی - مدهای دینامیکی آموزش برنامه های کامپیوتری طراحی و محاسباتی مشاهده
5طراحی بهینه الگوی مهاربندی طراحی و محاسباتی مشاهده
6محاسبات زلزله بر اساس استاندارد طراحی و محاسباتی مشاهده
7نکات مهم محاسبات و نقشه های سازه طراحی و محاسباتی مشاهده