ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

ایران ایمارت | روان کننده ، چسب کاشی ، بتن الیافی ، کف سازی

نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری (5)

نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری

نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1پاسخنامه تشریحی کارشناسی رسمی 96 آزمون های مهندسی مشاهده
2سوالات آزمون محاسبات اسفند ۹۵ آزمون های مهندسی مشاهده
3سوالات معماری نظارت با پاسخ آزمون های مهندسی مشاهده
4سوالات و کلید نقشه برداری اسفند 95 آزمون های مهندسی مشاهده
5جزوه تحلیل سازه و مقاومت مصالح ویژه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری آزمون های مهندسی طراحی و محاسباتی کتاب و جزوات آموزشی مشاهده