ایران ایمارت | سامانه آنلاین محصولات شیمی ساختمان ایران

ایران ایمارت | سامانه آنلاین محصولات شیمی ساختمان ایران

ترمیم کننده بتن

ملات تعمیری یک جزئی اصلاح شده با پلیمر اکریلیکی جهت گرفتن ترکهای بتن و تعمیر قسمت های کرم خورده و زخمی بتن بکار می رود.

ترمیم کننده بتن

ملات تعمیری یک جزئی اصلاح شده با پلیمر اکریلیکی جهت گرفتن ترکهای بتن و تعمیر قسمت های کرم خورده و زخمی بتن بکار می رود.

مشخصات فنی محصول

روش مصرف ترمیم کننده بتن

میزان مصرف : یک کیسه 20 کیلوگرمی برای 15 متر ضخامت 1 میلیمتر کافی می باشد که بصورت ملاتی رقیق آماده گردد.

محصولات مشابه
نظرات ثبت شده
دیدگاه بگذارید