ایران ایمارت | سامانه آنلاین محصولات شیمی ساختمان ایران

ایران ایمارت | سامانه آنلاین محصولات شیمی ساختمان ایران

آب بندکننده PRO-PROOF 144

حالت فیزیکی : مایع

محل بارگیری : شاهرود

پروپروف 144 افزودنی مایع است که به منظور انسداد منافذ بتن در هنگام تولید بتن در مخلوط اضافه میشود.تشکیل کریستالهای غیر محلول در بتن پلاستیک باعث کاهش نفوذ پذیری بتن سخت میشود. ودر نتیجه میتوان به کمک این ملاده بتنی با فشردگی بیشتر تولید نمود
تماس بگیرید

(بدون مالیات)

گالن های 25 کیلوگرمی و بشکه های 200 کیلوگرمی

آب بندکننده PRO-PROOF 144

پروپروف 144 افزودنی مایع است که به منظور انسداد منافذ بتن در هنگام تولید بتن در مخلوط اضافه میشود.تشکیل کریستالهای غیر محلول در بتن پلاستیک باعث کاهش نفوذ پذیری بتن سخت میشود. ودر نتیجه میتوان به کمک این ملاده بتنی با فشردگی بیشتر تولید نمود

مشخصات فنی محصول

فلیتر
  • مشخصات تولیدتولید ایران
  • یون کلرفاقد یون کلر
روش مصرف آب بندکننده PRO-PROOF 144

این ماده را هنگام تولید بتن یا قبل از ریختن با بتن مخلوط نمود.توجه شود که در هرصورت بتن حاوی پروپروف 144 نبایستی محتوی آب زیاد باشد.وتوصیه میشود نسبت آب به سیمان کمتر از 45 درصد محاسبه شود.بدیهی است برای کسب روانی لازم استفاده از فوق روان کننده ضروری است.

مقادیر مصرف :
مصرف پروپروف 144 بین  1 تا  2 درصد وزن مواد سیمانی موجود در بتن میباشد.درصورت نیاز به کارایی بیشتر ویا بتن ریزی در آب وهوای گرم افزودن فوق روان کننده توصیه میشود.
 

موارد کاربرد آب بندکننده PRO-PROOF 144
  • پروپروف 144 ماده ای بسیار مناسب برای تولید بتن هایی با نفو پذیری بسلیار کلم مانند فونداسیون،استخر،مخزن آب،گالری وتولید لوله های بتنی است. 
مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب بندکننده PRO-PROOF 144
  • شکل ظاهری : مایع شیری رنگ
  • وزن مخصوص : حدود یک گرم در سانتیمتر مکعب
  • مقدار کلر: صفر
  • هوای وارده : کمتر از یک درصد
ملاحظات آب بندکننده PRO-PROOF 144

انبارداری :

  • چنانچه بدور از تابش نور مستقیم خورشید وبارندگی نگهداری شود تا یک سال قابلاستفاده است.

بسته بندی :

  • پروپروف 144 در گالن های 25 کیلوگرمی و بشکه های 200 کیلوگرمی بسته بندی وعرضه میشود.
محصولات مشابه
نظرات ثبت شده
دیدگاه بگذارید

شماره تلفن و ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.