Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

آب بند مایع بتن Flowcem MS33

Company : نووچم خاورمیانه

Material : مایع

Flowcem MS33 (فلوچم) یک آب بند کننده داخلی (Internal) محتوی رزین های امولسیونی است که پس از گیرش بتن ،موجب آببندی بتن می شود. عملکرد این افزودنی، با استانداردهای ISIRI 2930 مطابقت دارد.  این محصول در بسته بندی های گالن 25 و 230 و 1100 کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.  * نحوه‌ی عملکرد : Flowcem MS33 رزین های موجود  در این ترکیب در کانال‌های موئینه  نفوذ کرده و باعث مسدود شدن آنها و در نتیجه آببندی سازه می‌شوند. همچنین این ترکیبات پلیمری موجب چسبندگی بیشتر اجزاء به هم می شوند و انعطاف پذیری سازه بتنی را بهبود می بخشند.

آب بند مایع بتن Flowcem MS33

Flowcem MS33 (فلوچم) یک آب بند کننده داخلی (Internal) محتوی رزین های امولسیونی است که پس از گیرش بتن ،موجب آببندی بتن می شود. عملکرد این افزودنی، با استانداردهای ISIRI 2930 مطابقت دارد.  این محصول در بسته بندی های گالن 25 و 230 و 1100 کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.  * نحوه‌ی عملکرد : Flowcem MS33 رزین های موجود  در این ترکیب در کانال‌های موئینه  نفوذ کرده و باعث مسدود شدن آنها و در نتیجه آببندی سازه می‌شوند. همچنین این ترکیبات پلیمری موجب چسبندگی بیشتر اجزاء به هم می شوند و انعطاف پذیری سازه بتنی را بهبود می بخشند.

Technical Specifications of Product

Option
 • Appearanceمایع
 • Ion ChlorineHave
 • Chloride Percentageکمتر از 0.1 %
 • Maintenance Temperature5-35 C
 • Duration of Maintenance365 day
Filter
 • Chloride Percentage0 %
روش مصرف آب بند مایع بتن Flowcem MS33
 
*روش مصرف :
Flowcem MS33 را هم می توان پس از اختلاط بتن ، به همراه مقدار کمی از آب اختلاط که به این منظور در نظر گرفته  شده به بتن اضافه  نمود و  اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه داد، و هم می‌توان  به مخلوط بتن آماده به  مصرف در تراک میکسر  افزود.
 • سازه حاصل از مصرف این محصول نیاز به عمل آوری دارد . 
 
*مقادیر مصرف :
 مصرف بهینه Flowcem MS33 بسته به اجزاء موجود در طرح اختلاط ، نوع و مقدار سیمان و پوزولان های موجود ، انتظارات مورد نظر متفاوت است و بر اساس آزمون های مناسب در کارگاه معین می شود . اما به طور معمول ، مقدار مصرف اين محصول بین 1 تا 3 درصد وزن سیمان و پوزولان های موجود پیشنهاد می شود . 
موارد کاربرد آب بند مایع بتن Flowcem MS33
 • آب بندی سازه های بتنی
 • اندودهاي ماسه و سيمان
 • آب‌بندی بتن مخازن  نگهداری آب مانند  استخرها، آب نماها، سدها، تصفیه خانه‌ها و  سازه‌های در تماس با آب 
 • آب‌بندی ملات‌های پایه سیمانی 
خواص و اثرات و مزایای آب بند مایع بتن Flowcem MS33
 • بهبود خاصیت آببندی سازه بتنی 
 • کاهش نفوذپذیری بتن 
 • بهبود انعطاف پذیری سازه بتنی 
 • بهبود چسبندگی اجزاء بتن 
 • بهبود چسبندگی بتن به سطوح دیگر
 • بدون تاثیر منفی در مقاومت فشاری بتن 
 • آب بندی سازه با وجود آسیب های وارده به سطوح بتنی  
 • افزایش مقاومت سازه نسبت به یون های مهاجم
 • افزایش دوام بتن در محیط‌های خورنده و در معرض تهاجم 
ملاحظات آب بند مایع بتن Flowcem MS33

این محصول باید در دمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان نگهداری شود.
در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه  تا یک سال قابل نگهداری می باشد.

 

Similar Products
Registered comments
Insert your comment