Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

پرایمر مایع مخصوص خودتراز و ملات ها و دوروفلو Duroprimer PR

Company : نووچم خاورمیانه

Material : مایع

DUROPRIMER PR  (پرایمر) محتوی یک پلیمر امولسیونی است  و با هدف افزایش چسبندگی ملات جدید (خود تراز یا معمولی) به سطوح بتنی یا ملات قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد . نحوه‌ی عملکرد : DUROPRIMER PR این محصول بر پایه یک  پلیمر امولسیونی (بهبود یافته) است  و موجب بهبود چسبندگی  ملات جدید به بتن و ملات قدیمی  شود. این ترکیب شامل  مواد فعال است که فرآیند نفوذ به سطح را تسهیل می کند.       

پرایمر مایع مخصوص خودتراز و ملات ها و دوروفلو Duroprimer PR

DUROPRIMER PR  (پرایمر) محتوی یک پلیمر امولسیونی است  و با هدف افزایش چسبندگی ملات جدید (خود تراز یا معمولی) به سطوح بتنی یا ملات قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد . نحوه‌ی عملکرد : DUROPRIMER PR این محصول بر پایه یک  پلیمر امولسیونی (بهبود یافته) است  و موجب بهبود چسبندگی  ملات جدید به بتن و ملات قدیمی  شود. این ترکیب شامل  مواد فعال است که فرآیند نفوذ به سطح را تسهیل می کند.       

Technical Specifications of Product

روش مصرف پرایمر مایع مخصوص خودتراز و ملات ها و دوروفلو Duroprimer PR


 مقدار بهینه مصرف DUROPRIMER PR  بسته به سطح مورد نظر ، نحوه مصرف ، انتظارات و اهداف  مورد نظر از ملات ، طرح اختلاط ملات و .... متفاوت است و بر اساس آزمایشات کارگاهی مناسب به درستی معین می شود .میزان میانگین توصیه شده (محصول رقیق نشده): 100-150 گرم در مترمربع است.


ابتدا بايد مقاطع مورد نظر از هر گونه آلودگی و سطوح سست زدوده شود. تمامی گودال های کوچک موجود، باید ترمیم شود . سپس با استفاده از آب، سطوح  اشباع شده، و در پایان، آب اضافی جمع آوری شود. محصول را می توان با جارو، غلطک، قلم مو رنگ و یا اسپری اجرا کرد. زمان خشک شدن بین 2تا 3 ساعت است. 
قبل از اجرای ملات(از جمله ملات دوروفلو)، می بایست فرصت داد تا یک فیلم یا پوشش کامل روی سطح ایجاد شود. پس از تشکیل یک پوشش چسبناک ، ملات می تواند روی سطح آماده شده ، اجرا شود.
برای چسبندگی بهتر می¬ توان در 2 لایه استفاده نمود؛ لایه اول با نسبت 1 به 1 با آب رقیق و سپس استفاده شود. این روش باعث بستن لوله های مویین بتن می¬ شود و لایه دوم بهتر است حدود 30 دقیقه قبل از اجرای خود تراز اجرا شود.
از استعمال مقدار زیادی پرایمر و یا پوشش ضخیم که می تواند باعث ایجاد حباب و یا خلل و فرج در  شکل ظاهری دوروفلو شود، جدا اجتناب شود. (در هوای کمتر از 2 درجه سانتی گراد استعمال نشود.)

موارد کاربرد پرایمر مایع مخصوص خودتراز و ملات ها و دوروفلو Duroprimer PR
 • چسباندن بتن و ملات جدید به سطوح قدیمی 
 • آب بندی سطوح پایه سیمانی
 • پرایمر برای عملیات های بعدی 
 • لایه زیرساز دوروفلو 
 • عنوان لایه پایه سنگ، شن ، ماسه ،سیمان، سیمان سبک، کاشی، سنگ و غیره استفاده شود. 
خواص و اثرات و مزایای پرایمر مایع مخصوص خودتراز و ملات ها و دوروفلو Duroprimer PR
 • افزایش چسبندگی ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی
 • کاهش نفوذپذیری
 • افزایش انعطاف پذیری 
 • جلوگیری از ترک خوردن وطبله شدن
 • بهبود مقاومت در مقابل عوامل مهاجم محیطی
 • غیر سمی 
 • زودگیر و مقاوم در برابر مواد قلیایی
 • کاهش جذب سطح زیرین
 • افزایش تحکیم سطح زیرین
ملاحظات پرایمر مایع مخصوص خودتراز و ملات ها و دوروفلو Duroprimer PR

پرایمر باید در دمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان نگهداری شود.
در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه  تا یک سال قابل نگهداری می باشد.

 

 

حفاظت ایمنی پرایمر مایع مخصوص خودتراز و ملات ها و دوروفلو Duroprimer PR
 • در زمان استفاده و اجرا از دستکش، ماسک تنفسی، عینک و لباس کار مناسب استفاده شود.
 • این ماده آتش‌زا و قابل انفجار نیست.
 • در صورت برخورد با پوست و یا چشم، موضع را فوراً با آب فراوان شستشو داده و در صورت بلعیده شدن به پزشک مراجعه شود.
 • این محصول محتوی هیچ نوع ماده‌ی سمی، خطرناک و مخرب محیط زیست نمی‌باشد.
 • به منظور آگاهی از سایر موارد و نکات در زمینه‌ی ایمنی این محصول، به برگ اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه گردد.
Similar Products
Registered comments
Insert your comment