Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Durolatex R8 چسب بتن

Company : نووچم خاورمیانه

Material : امولسیونی

DUROLATEX AC (دورولاتکس) یک چسب بتن بر پایه رزین امولسیونی است  که به منظور افزایش خاصیت چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد .  این ماده بر اساس استانداردهای  زیر تولید و عرضه می شود: • ASTM C1042 • ASTM C1059 • BS 6319   * نحوه‌ی عملکرد : DUROLATEX AC  این محصول بر پایه یک  پلیمر امولسیونی است  که به راحتی در بتن پخش می شود و می تواند باعث افزایش چسبندگی اجزای بتن به یکدیگر و در عین حال موجب بهبود چسبندگی  بتن یا ملات ترمیمی جدید به بتن و ملات قدیمی  شود. 

Durolatex R8 چسب بتن

DUROLATEX AC (دورولاتکس) یک چسب بتن بر پایه رزین امولسیونی است  که به منظور افزایش خاصیت چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد .  این ماده بر اساس استانداردهای  زیر تولید و عرضه می شود: • ASTM C1042 • ASTM C1059 • BS 6319   * نحوه‌ی عملکرد : DUROLATEX AC  این محصول بر پایه یک  پلیمر امولسیونی است  که به راحتی در بتن پخش می شود و می تواند باعث افزایش چسبندگی اجزای بتن به یکدیگر و در عین حال موجب بهبود چسبندگی  بتن یا ملات ترمیمی جدید به بتن و ملات قدیمی  شود. 

Technical Specifications of Product

Option
 • Appearanceمایع
 • Maintenance Temperature5-35 C
 • Duration of Maintenance365 day
Filter
 • Density1040 gr/cm3
روش مصرف Durolatex R8 چسب بتن
* مقادیر مصرف :
مقدار بهینه مصرف بسته به سطح مورد نظر ، نحوه مصرف و .... متفاوت است و بر اساس آزمایشات کارگاهی مناسب به درستی معین می شود . این محصول به دو شکل می تواند مورد استفاده قرار گیرد :
1-افزودن به مخلوط : 
روش ساخت ملات چسبنده: بسته به  خواص مورد انتظار  ، مي توان چسب بتن را با نسبت 1 به 4، تا 1 به 3 ،  با آب مخلوط نموده و تا دستیابی به کارپذيري مطلوب ،به ساير اجزاي سازنده ملات، اضافه نماييد. 
2-به عنوان چسب بتن :
هر لیتر از محلول حدود 5 متر مربع را پوشش می دهد.
 
 
* روش مصرف :
1-افزودن به مخلوط : 
بسته به  خواص مورد انتظار  ، نوع دانه بندی و طرح اختلاط مي توان چسب بتن را با نسبت 1 به 4، تا 1 به 3 ،  با آب مخلوط نموده و تا دستیابی به کارپذيري مطلوب ،به ساير اجزاي سازنده ملات، اضافه نماييد.
بسته به میزان درشتی یا نرمی سنگدانه می توان مصرف چسب را با آزمون های مناسب کارگاهی به درستی تنظیم نمود . 
 
2-استفاده به صورت چسب بتن  : 
در اين روش ابتدا بايد مقاطع مورد نظر از هر گونه آلودگی و سطوح سست زدوده شود ، سپس با استفاده از آب سطوح  اشباع شده، و در پایان، آب اضافی جمع آوری شود . چسب را روی سطوح مورد نظر پوشش دهید .پس از تشکیل یک پوشش چسبناک ، بتن یا ملات می تواند روی سطح آماده شده، ریخته شود.
• ازاستعمال چسب غلیظ، به منظور چسباندن سطوح اجتناب شود.
• در برودت زیر 2 درجه سانتی گراد استعمال نشود .
• در محیط های مرطوب بهتر است ازDurolatex AC   استفاده شود.
موارد کاربرد Durolatex R8 چسب بتن
 • ملات های ترمیمی  
 • بالا بردن چسبندگی بتن وملات 
 • بتن ریزی بر روی بتن قدیمی 
 • استفاده به عنوان پرایمر برای عملیات های بعدی روی بتن 
خواص و اثرات و مزایای Durolatex R8 چسب بتن
 • افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی
 • بهبود دهنده انسجام ویکنواختی بتن و ملات ترمیمی
 • افزایش مقاومت کششی وخمشی بتن و ملات ترمیمی
 • کاهش ترک های ناشی از انقباض
ملاحظات Durolatex R8 چسب بتن

DUROLATEX AC در مناسب‌ترین حالت بایستی در بسته‌بندی اصلی خود و در حدود دمای  ̊ C 5+ تا 35+ به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخ‌زدگی نگه‌داری و تا یک سال پس از تاریخ تولید مصرف شود.

حفاظت ایمنی Durolatex R8 چسب بتن
 • در زمان استفاده و اجرا از دستکش، ماسک تنفسی، عینک و لباس کار مناسب استفاده شود.
 • این ماده آتش‌زا و قابل انفجار نیست.
 • در صورت برخورد با پوست و یا چشم، موضع را فوراً با آب فراوان شستشو داده و در صورت بلعیده شدن به پزشک مراجعه شود.
 • این محصول محتوی هیچ نوع ماده‌ی سمی، خطرناک و مخرب محیط زیست نمی‌باشد.
 • به منظور آگاهی از سایر موارد و نکات در زمینه‌ی ایمنی این محصول، به برگ اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه گردد.
Similar Products
Registered comments
Insert your comment