Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

روان کننده بتن سوپر دیرگیر پایه لیگنو سولفونات با حفظ اسلامپ زیاد Flowcem SL121

Company : نووچم خاورمیانه

Material : مایع

FLOWCEM SL121 (فلوچم) یک افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات می باشد که باعث روانی بتن با کاهش آب مصرفی میگردد. بدیهی است با توجه به تنوع ویژگی های سیمان ها و سنگدانه ها ، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است. این محصول بر اساس استاندارد ISIRI – 2930   (جدول ۲ و ۱۰) و نوع A و D استاندارد ASTM C494 تولید و در بسته بندی های گالن 25 و 230 و 1100 کیلوگرمی عرضه میگردد.  

روان کننده بتن سوپر دیرگیر پایه لیگنو سولفونات با حفظ اسلامپ زیاد Flowcem SL121

FLOWCEM SL121 (فلوچم) یک افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات می باشد که باعث روانی بتن با کاهش آب مصرفی میگردد. بدیهی است با توجه به تنوع ویژگی های سیمان ها و سنگدانه ها ، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است. این محصول بر اساس استاندارد ISIRI – 2930   (جدول ۲ و ۱۰) و نوع A و D استاندارد ASTM C494 تولید و در بسته بندی های گالن 25 و 230 و 1100 کیلوگرمی عرضه میگردد.  

Technical Specifications of Product

Option
 • Appearanceمایع
 • Maintenance Temperature5-35 C
 • Duration of Maintenance365 day
روش مصرف روان کننده بتن سوپر دیرگیر پایه لیگنو سولفونات با حفظ اسلامپ زیاد Flowcem SL121

FLOWCEM SL121  یک افزودنی آماده مصرف می باشد و باید در زمان ساخت بتن اضافه شود. تأثیر بهتر آن زمانی است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی اضافه شود.
هرگز این محصول به مصالح خشک زده نشود.
پس از افزودن این محصول بایستی حداقل به مدت ۶۰ ثانیه با دور تند مخلوط شود.

*مقادیر مصرف :
مصرف متداول FLOWCEM SL121  بين 7/0 تا 4/1 درصد وزن سیمان می باشد .
مقادير خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایشات کارگاهی مجاز است.
مصرف بیش از اندازه این افزودنی باعث تأخیر در زمان گیرش اولیه و نهایی و همچنین تأخیر در کسب مقاومت کوتاه مدت می شود.

موارد کاربرد روان کننده بتن سوپر دیرگیر پایه لیگنو سولفونات با حفظ اسلامپ زیاد Flowcem SL121
 • بتن ریزی در هوای گرم و همچنين تأخير کنترل شده در گیرش اولیه
 • ساخت بتن آماده خصوصا برای فاصله حمل های طولانی
 • بتن های حجیم و یا بتن ریزی هایی با حجم زیاد که باید یک پارچه اجرا شوند.
 • بهبود پمپ پذیری و تراکم در بتن هایی که دانه بندی یا شکل سنگدانه ها مناسب نباشند.
خواص و اثرات و مزایای روان کننده بتن سوپر دیرگیر پایه لیگنو سولفونات با حفظ اسلامپ زیاد Flowcem SL121
 • بهبود چسبندگی بتن با آرماتورها و فولاد
 • مقاومت بهتر بتن در برابر کربناسیون
 • نفوذ پذیری کمتر بتن
 • افزایش مقاومت فشاری دراز مدت
 • افزایش مقاومت خمشی 
ملاحظات روان کننده بتن سوپر دیرگیر پایه لیگنو سولفونات با حفظ اسلامپ زیاد Flowcem SL121

 فلوچم باید در دمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان نگهداری شود.
*در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه  تایک سال قابل نگهداری می باشد.

 

حفاظت ایمنی روان کننده بتن سوپر دیرگیر پایه لیگنو سولفونات با حفظ اسلامپ زیاد Flowcem SL121
 • در زمان اجرا از دستکش ، عینک و لباس کار استفاده شود.
 • این ماده آتش زا نیست.
 • در صورت برخورد با پوست فورا با آب فراوان شسته شود.
Similar Products
Registered comments
Insert your comment