Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات Flowcem NL110

Company : نووچم خاورمیانه

Material : مایع

FLOWCEM NL110 (فلوچم) یک افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات می باشد که باعث روانی بتن یا کاهش آب مصرفی میگردد. بدیهی است با توجه به تنوع ویژگی های سیمان ها و سنگدانه ها ، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است. این محصول بر اساس استاندارد ISIRI – 2930   (جدول ۲) و نوع A ASTM C494 تولید و  در بسته بندی های گالن 25 و 230 و 1100 کیلوگرمی عرضه می گردد.  * نحوه‌ی عملکرد : این محصول با کاستن از کشش سطحی آب و پخش شوندگی ذرات سیمان امکان تولید بتن روان را فراهم می کند. بتن حاوی افزودنی در مقایسه با بتن بدون افزودنی و با کارایی یکسان از مقاومت بالاتری برخوردار است. دارای خاصیت کندگیری کنترل شده می باشد و مصرف بیش از اندازه باعث تاخیر در گیرش اولیه و نهایی می شود.  

روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات Flowcem NL110

FLOWCEM NL110 (فلوچم) یک افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات می باشد که باعث روانی بتن یا کاهش آب مصرفی میگردد. بدیهی است با توجه به تنوع ویژگی های سیمان ها و سنگدانه ها ، انجام آزمایش های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است. این محصول بر اساس استاندارد ISIRI – 2930   (جدول ۲) و نوع A ASTM C494 تولید و  در بسته بندی های گالن 25 و 230 و 1100 کیلوگرمی عرضه می گردد.  * نحوه‌ی عملکرد : این محصول با کاستن از کشش سطحی آب و پخش شوندگی ذرات سیمان امکان تولید بتن روان را فراهم می کند. بتن حاوی افزودنی در مقایسه با بتن بدون افزودنی و با کارایی یکسان از مقاومت بالاتری برخوردار است. دارای خاصیت کندگیری کنترل شده می باشد و مصرف بیش از اندازه باعث تاخیر در گیرش اولیه و نهایی می شود.  

Technical Specifications of Product

Option
 • Appearanceمایع
 • PH7
 • Ion ChlorineHave
 • Chloride Percentage0.1 %
 • Maintenance Temperature5-35 C
 • Duration of Maintenance365 day
روش مصرف روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات Flowcem NL110

FLOWCEM NL110  یک افزودنی آماده مصرف می باشد و باید در زمان ساخت بتن اضافه شود. تأثیر بهتر آن زمانی است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی اضافه شود.
هرگز این محصول به مصالح خشک زده نشود.
پس از افزودن این محصول بایستی حداقل به مدت ۶۰ ثانیه با دور تند مخلوط شود.

*مقادیر مصرف :
مصرف متداول FLOWCEM NL110  بين 7/0 تا 4/1 درصد وزن سیمان می باشد .

مقادير خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایشات کارگاهی مجاز است.

مصرف بیش از اندازه این افزودنی باعث تأخیر در زمان گیرش اولیه و نهایی و همچنین تأخیر در کسب مقاومت کوتاه مدت می شود.

موارد کاربرد روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات Flowcem NL110
 • بتن ریزی در هوای گرم و معتدل
 • ساخت بتن آماده خصوصا برای فاصله حمل های طولانی
 • بتن های حجیم و یا بتن ریزی هایی با حجم زیاد که باید یکپارچه اجرا شوند.
 • بهبود پمپ پذیری و تراکم در بتن هایی که دانه بندی یا شکل سنگدانه ها مناسب نباشند.
خواص و اثرات و مزایا روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات Flowcem NL110
 • بهبود چسبندگی بتن با آرماتورها و فولاد
 • مقاومت بهتر بتن در برابر کربناسیون
 • نفوذ پذیری کمتر بتن
 • افزایش مقاومت های مکانیکی بتن (مقاومت فشاری ، خمشی و غیره)
 • پخش بهتر ذرات سیمان داخل بتن
ملاحظات روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات Flowcem NL110

 فلوچم باید در دمای بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان نگهداری شود.
*در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی اولیه  تایک سال قابل نگهداری می باشد.

 

حفاظت ایمنی روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات Flowcem NL110
 • در زمان اجرا از دستکش ، عینک و لباس کار استفاده شود.
 • این ماده آتش زا نیست.
 • در صورت برخورد با پوست فورا با آب فراوان شسته شود.
Similar Products
Registered comments
Insert your comment

Your telephone and email will not be displayed.