Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

ژل میکرو سیلیس روان کننده و آب بند کننده Durogel WP20

Company : نووچم خاورمیانه

Material : مایع

DUROGEL WP20، موجب بهبود خواص رئولوژیکی بتن در حالت خمیری می‌شود. همچنین موجب  آب بند شدن  بتن سخت شده، کاهش جذب آب، کاهش نفوذپذیری و افزایش کارپذیری بتن می‌گردد. * نحوه‌ی عملکرد : این ماده افزودنی محتوی میکرو سیلیس (دوده سیلیسی) و روان ساز و  پلیمرهای آب‌بند می‌باشد که از توانایی‌ها و ویژگی‌های مفید هر سه ترکیب مفید برخوردار است. حضور میکرو سیلیس و واکنش پوزولانی آن موجب افزایش مقاومت بتن می‌شود و همچنین بدلیل اندازه ذرات ریز آن، از یک سو  موجب چسبندگی ذرات بین سیمان شده و از سوی دیگر افزایش چسبندگی بین سیمان و سنگدانه را به دنبال دارد و به دلیل حضور پلیمرهای آب‌بند، بتن آب‌بند می‌گردد.

ژل میکرو سیلیس روان کننده و آب بند کننده Durogel WP20

DUROGEL WP20، موجب بهبود خواص رئولوژیکی بتن در حالت خمیری می‌شود. همچنین موجب  آب بند شدن  بتن سخت شده، کاهش جذب آب، کاهش نفوذپذیری و افزایش کارپذیری بتن می‌گردد. * نحوه‌ی عملکرد : این ماده افزودنی محتوی میکرو سیلیس (دوده سیلیسی) و روان ساز و  پلیمرهای آب‌بند می‌باشد که از توانایی‌ها و ویژگی‌های مفید هر سه ترکیب مفید برخوردار است. حضور میکرو سیلیس و واکنش پوزولانی آن موجب افزایش مقاومت بتن می‌شود و همچنین بدلیل اندازه ذرات ریز آن، از یک سو  موجب چسبندگی ذرات بین سیمان شده و از سوی دیگر افزایش چسبندگی بین سیمان و سنگدانه را به دنبال دارد و به دلیل حضور پلیمرهای آب‌بند، بتن آب‌بند می‌گردد.

Technical Specifications of Product

Option
 • Appearanceژل
 • Ion ChlorineHave
 • Chloride Percentage0.1 %
 • Maintenance Temperature5-35 C
 • Duration of Maintenance365 day
Filter
 • Chloride Percentage0 %
روش مصرف ژل میکرو سیلیس روان کننده و آب بند کننده Durogel WP20

* مقدار مصرف :
این محصول را می‌توان هم پس از اختلاط کامل بتن،  به مخلوط بتنی  اضافه نمود و هم می‌توان با بخشی از آب اختلاط، مخلوط نمود.

میزان مصرف متداول   DUROGEL WP20 با توجه نیازهای طرح اختلاط و خواص مورد نظر بین 3 تا 7  درصد می‌باشد. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایش‌های لازم مجاز خواهد بود. همچنین بدیهی‌ست برای دستیابی به مقدار بهینه‌ی مورد نیاز، انجام آزمایش‌های کارگاهی برای هر پروژه ضروری می‌باشد.

موارد کاربرد ژل میکرو سیلیس روان کننده و آب بند کننده Durogel WP20
 • سازه‌های بتنی در معرض آب و یون‌های مخرب 
 • ساخت بتن‌های در معرض سیکل ذوب ویخ
 • ساخت بتن‌هایی با  نفوذپذیری کم  و دوام زیاد  
خواص و اثرات و مزایا ژل میکرو سیلیس روان کننده و آب بند کننده Durogel WP20
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • کاهش درصد عیار سیمان در بتن به دلیل نقش میکروسیلیس
 • افزایش کارایی و بتن روانی 
 • بهبود پخش سیمان
 • افزایش نسبی مقاومت فشاری بتن به واسطه کاهش آب و تأثیر واکنش میکروسیلیس محتوی آن
 • ایفای نقش پرکننده کارا در بتن 
 • بهبود ویسکوزیته بتن 
 • سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
 • کاهش انواع ترک در بتن
 • کاهش حرارت هیداراتاسیون
 • کاهش نفوذپذیری 
ملاحظات ژل میکرو سیلیس روان کننده و آب بند کننده Durogel WP20

DUROGEL WP20  در حدود دمای  ̊ C 5+ تا 35+ به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگه‌داری و تا 12 ماه پس از تاریخ تولید مصرف شود.
در صورت افزایش دمای نامتعارف، محصول خواص اولیه‌ی خود را از دست خواهد داد. بروز یخ‌زدگی در این محصول به صورت عمومی ایجاد مشکل نکرده و امکان استفاده‌ی مجدد پس از ذوب شدن به شرط انجام تست‌های عملکردی وجود خواهد داشت.

 

حفاظت ایمنی ژل میکرو سیلیس روان کننده و آب بند کننده Durogel WP20
 • در زمان استفاده و اجرا از دستکش، ماسک تنفسی، عینک و لباس کار مناسب استفاده شود.
 • این ماده آتش‌زا و قابل انفجار نیست.
 • در صورت برخورد با پوست و یا چشم، موضع را فوراً با آب فراوان شستشو داده و در صورت بلعیده شدن به پزشک مراجعه شود.
 • این محصول محتوی هیچ نوع ماده‌ی سمی، خطرناک و مخرب محیط زیست نمی‌باشد.
 • به منظور آگاهی از سایر موارد و نکات در زمینه‌ی ایمنی این محصول، به برگ اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه گردد.
Similar Products
Registered comments
Insert your comment