Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

ملات ترمیم‌کننده‌ی سطوح بتنی و سیمانی درشت‌دانه Fixcem 300

Company : نووچم خاورمیانه

Material : پودر

FIXCEM 300 (فیکسچم) نوعی ملات آماده مصرف پودری درشت‌دانه بر پایه‌ی سیمان، اصلاح شده با پلیمر و حاوی الیاف می¬باشد که پس از اختلاط آن با آب، خمیر ترمیمی مناسبی برای اصلاح سطوح بتنی یا سیمانی به دست می‌آید. FIXCEM 300 به واسطه‌ی وجود پلیمرهای سازگار در ترکیب خود علاوه بر قابلیت شکل‌پذیری و چسبندگی مطلوب به انواع مصالح و سطوح بتنی و سیمانی، نفوذپذیری سطح را کاهش میدهد. همچنین به دلیل وجود ترکیبات معدنی ویژه، ترکیبی با استحکام بالا و بدون انقباض ایجاد میکند.

5.00 $

کیسه 25 کیلوگرم

Any 0.20 $

(Without tax)

ملات ترمیم‌کننده‌ی سطوح بتنی و سیمانی درشت‌دانه Fixcem 300

FIXCEM 300 (فیکسچم) نوعی ملات آماده مصرف پودری درشت‌دانه بر پایه‌ی سیمان، اصلاح شده با پلیمر و حاوی الیاف می¬باشد که پس از اختلاط آن با آب، خمیر ترمیمی مناسبی برای اصلاح سطوح بتنی یا سیمانی به دست می‌آید. FIXCEM 300 به واسطه‌ی وجود پلیمرهای سازگار در ترکیب خود علاوه بر قابلیت شکل‌پذیری و چسبندگی مطلوب به انواع مصالح و سطوح بتنی و سیمانی، نفوذپذیری سطح را کاهش میدهد. همچنین به دلیل وجود ترکیبات معدنی ویژه، ترکیبی با استحکام بالا و بدون انقباض ایجاد میکند.

Technical Specifications of Product

Option
  • Appearanceپودر
  • Dry Density1.35 gr/cm3
  • Mortar Density1.9 gr/cm3
  • Ion ChlorineDon’t Have %
روش مصرف ملات ترمیم‌کننده‌ی سطوح بتنی و سیمانی درشت‌دانه Fixcem 300

آماده سازی سطح : سطح زیر کار باید تمیز، مستحکم و عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار، رنگ، روغن و ذرات سست باشد. نقاط سست و ضعیف بتنی باید برداشته شود.
اختلاط : میزان آب لازم برای ساخت خمیر مطلوب، متناسب با نوع و نحوه‌ی اجرا در کارگاه تعیین می‌گردد. در حالت عمومی لازم است به هر کیسه 25 کیلوگرمی حدود 5/4 لیتر آب اضافه گردد. بهتر است اختلاط پودر و آب با استفاده از هم‌زن برقی صورت پذیرد. 
پودر را به آرامی به آب اضافه نموده و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب، عمل اختلاط صورت پذیرد و تا حصول مخلوطی یکنواخت و همگن ادامه پیدا کند.
حتماً پیــش از اجرای ملات، سطوح زیر کار را مرطوب نمایید.
ملات آماده شده را به وسیله ماله یا کاردک روی سطوح مرطوب شده اجرا نمایید. ماله یا کاردک باید روی حجم ملات فشار داده شود تا ملات کاملاً به سطح مورد نظر بچسبد و در نهایت نیز لازم است سطح به طور کامل پرداخت شود. همچنین پس از خشک شدن ملات، عمل آوری رطوبتی آن جهت حصول نتایج بهتر لازم است.
توجه : همیشه آن مقدار از پودر را با آب مخلوط نمایید که حداکثر در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.
* به منظور حصول چسبندگی بهتر، پیشنهاد می‌گردد از یک لایه چسب بتن  Durolatex ACبه عنوان پرایمر سطوح استفاده گردد.

 

Similar Products
Registered comments
Insert your comment