Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

گروت پایه سیمانی پرمقاومت Megacrete 200

Company : نووچم خاورمیانه

Material : پودر

Megacrete 200 (مگاکریت) نوعی ملات آماده مصرف پودری بر  پایه سیمان، بدون انقباض، با مقاومت بسیار زیاد می باشد. این محصول برای استفاده در شرایطی که مقاومت فشاری بسیار زیاد و همچنین گروت ریزی با عمق زیاد مد نظر است، طراحی شده است. مگاکریت بهواسطه وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب خود،گروتی با مقاومت فشاری بالا و بدون انقباض ایجاد نموده و در عین حال از انبساط لازم نیز برخوردار است.

گروت پایه سیمانی پرمقاومت Megacrete 200

Megacrete 200 (مگاکریت) نوعی ملات آماده مصرف پودری بر  پایه سیمان، بدون انقباض، با مقاومت بسیار زیاد می باشد. این محصول برای استفاده در شرایطی که مقاومت فشاری بسیار زیاد و همچنین گروت ریزی با عمق زیاد مد نظر است، طراحی شده است. مگاکریت بهواسطه وجود ترکیبات معدنی موجود در ترکیب خود،گروتی با مقاومت فشاری بالا و بدون انقباض ایجاد نموده و در عین حال از انبساط لازم نیز برخوردار است.

Technical Specifications of Product

Option
 • Appearanceپودر
 • Dry Density1.5 gr/cm3
 • Mortar Density2.35 gr/cm3
 • Operating Temperature5-30 C
 • Maintenance Temperature5-35 C
 • Duration of Maintenance365 day
Filter
 • Mortar Density2350 gr/cm3
موارد کاربرد گروت پایه سیمانی پرمقاومت Megacrete 200
 • پرنمودن فضای خالی زیر بیس پلیت ها یا صفحه ستون ها
 • اجرای فونداسیون جهت نصب ماشین آلات سنگین 
 • پر کردن فضای بین فلز و بتن در مقاوم سازی های تیر و ستون
 • امکان پرنمودن حفره ها، شکاف ها وگودال ها
 • ترمیم کف صنعتی یا درزهای عمیق بتن
 • گروت ریزی زیر ریل ها در خطوط تولید
 • گروت ریزی شاسی ماشین آلات صنعتی سنگین مانند توربین‌ها، دستگاه های پرس، دستگاه های دارای ارتعاش زیاد 
خواص و اثرات و مزایا گروت پایه سیمانی پرمقاومت Megacrete 200
 • پایداری در برابر بارهای استاتیکی زیاد
 • بدون ترک خوردگی پس از سخت شدن
 • بدون انقباض
 • فاقد جداشدگی و آب انداختگی 
 • توسعه مقاومت زودرس 
 • چسبندگی خوب به فولاد
 • انبساط کنترل شده و مطلوب
 • سرعت سخت شدن مناسب پس از اجرا
 • کسب مقاومت اولیه زیاد و قابلیت بارگذاری زودهنگام و بهره برداری سریع از سازه
 • سهولت اختلاط با آب و حصول روانی مطلوب
ملاحظات گروت پایه سیمانی پرمقاومت Megacrete 200
Megacrete 200 در مناسب‌ترین حالت بایستی در بسته‌بندی اصلی خود و در حدود دمای  ̊ C 5+ تا 35+ به دور از رطوبت، تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان نگه‌داری و تا 12 ماه پس از تاریخ تولید مصرف شود.
روش مصرف گروت پایه سیمانی پرمقاومت Megacrete 200

تمام مقاطع در تماس با گروت ،مانند سطح بالای بتن و زیر بیس پلیت ، می بایست عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربی، روغن، زنگ زدگی و ... باشند و هرگونه آلودگی که احتمال ایجاد عدم پیوستگی و زیان رسانیدن به کیفیت نهایی عملیات گروت ریزی را دارد، زدوده شود.
آب مورد نیاز را در میکسر مناسب ریخته، در حالی که میکسر در حال هم زدن می باشد  به تدریج گروت را به آب اضافه نمائید . همزدن را تا دستیابی به یک گروت روان، همگن و بدون آب انداختگی ادامه دهید. دقت شود آب مورد نیاز بسته به شرایط محیطی باید دمای مناسب داشته باشد.
برای جلوگیری از ترک خوردگی گروت، پیش از آغاز عملیات گروت ریزی بتن فونداسیون باید با آب کاملاً اشباع شود. دقت شود که در سطح آب اضافی وجود نداشته باشد. ضمناً قالب ها باید کاملاً نفوذ ناپذیر و فاقد جذب آب باشند.
گروت باید از یک طرف ریخته شود و به قسمت های دیگر جریان پیدا نماید. در مواقعی که موضع اجرا گروت گسترده باشد بهتر است، مقاطع با استفاده از قالب های موقت به قسمت های کوچکتر تقسـیم شوند. این قالب ها اجازه می دهند که گروت پیشروی مناسبی در مقطع داشته باشد. دقت شود صفحه ستون¬ها و کلیه قطعات فلزی مورد استفاده باید تمیز و عاری از چربی، گریس، رنگ و هر نوع آلودگی باشند. تجهیزات نصب شدنی را تنظیم و ثابت نمایید.
با تأمین فضای خالی کافی در زیر بیس پلیت می توان از باقی ماندن هوای اضافی جلوگیری نمود.
بهترین دما برای اجرای گروت 5 الی 30 درجه سلسیوس می‌باشد در صورت بالاتر بودن دما، زمان گیرش سریع‌تر شده و در صورت کمتر بودن دما زمان گیرش اولیه به تأخیر خواهد افتاد.
گروت ریخته شده باید تا 7 روز مرطوب نگهداشته شود و از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد این کار را می توان با آبپاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.

مقادیر مصرف :
مقدار مصرف با محاسبه حجم مقطع گروت ریزی ودرنظر گرفتن وزن مخصوص گروت آماده می توان مقدار مصرف را مشخص نمود.
نحوه اختلاط : ابتدا یک ظرف متناسب با حجم گروت وآب مورد نیاز انتخاب نموده سپس 3.5 لیتر آب داخل ظرف ریخته و درحالی که همزن روشن می‌باشد به آرامی یک کیسه پودر 25 کیلوگرمی  را به آب اضافه کنید به مدت پنج دقیقه مخلوط نمایید.
نکته : آب موردنیاز برای هر کیسه 25 کیلوگرمی بسته به نوع کاربرد 5/3 لیتر تا 75/3 لیترآب می باشد.دقت شود مقدار آب بهینه مورد نیاز حداقل آبی است که که بتوان به یک گروت روان و قابل استفاده رسید.این مقدار با انجام آزمون های کارگاهی مناسب قابل دستیابی است.

Similar Products
Registered comments
Insert your comment