Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

پوشـش ترميـمي سيـل كـوت - Seal Coat

Material : خمیری

سیل کوت خميري آماده مصرف و انحصاری می باشد که بر پایه قیر، رزین های آروماتیک، پلیمر های اصلاح کننده و حلال تولید و عرضه می گردد.این محصول علاوه بر ترمیم سطوح مختلف سیمانی، فلزی، آجری، سنگی، پایه قیری و گچی، امکان عایق کاری و واترپروف نمودن همزمان آنها را فراهم می سازد. از پوشش سیل کوت به منظور عایق کاری سرویس ها، دیوارهای جانبی ساختمان، سقف های افقی و شیبدار و همچنین ترمیم و آببندی همزمان سطوح ایزوگام شده قبلی و بدنه دریچه کولرها و... استفاده میگردد.چسبندگی بسیار عالی به انواع سطوح، مقاومت شیمیایی بالا در برابر یون های کلر و سولفات، انعطاف پذیری فوق العاده و کارپذیری مناسب این محصول، سبب جایگزینی آن با سیستم های ایزولاسیون معمول در بازار از قبیل ایزوگام گردیده است.  

پوشـش ترميـمي سيـل كـوت - Seal Coat

سیل کوت خميري آماده مصرف و انحصاری می باشد که بر پایه قیر، رزین های آروماتیک، پلیمر های اصلاح کننده و حلال تولید و عرضه می گردد.این محصول علاوه بر ترمیم سطوح مختلف سیمانی، فلزی، آجری، سنگی، پایه قیری و گچی، امکان عایق کاری و واترپروف نمودن همزمان آنها را فراهم می سازد. از پوشش سیل کوت به منظور عایق کاری سرویس ها، دیوارهای جانبی ساختمان، سقف های افقی و شیبدار و همچنین ترمیم و آببندی همزمان سطوح ایزوگام شده قبلی و بدنه دریچه کولرها و... استفاده میگردد.چسبندگی بسیار عالی به انواع سطوح، مقاومت شیمیایی بالا در برابر یون های کلر و سولفات، انعطاف پذیری فوق العاده و کارپذیری مناسب این محصول، سبب جایگزینی آن با سیستم های ایزولاسیون معمول در بازار از قبیل ایزوگام گردیده است.  

Technical Specifications of Product

Filter
  • Production SpecificationsMade in Iran
روش مصرف پوشـش ترميـمي سيـل كـوت - Seal Coat
سطوح مورد نظر بایستی عاری از رطوبت، گرد و غبار، روغن، آلودگی و رنگ باشد. در صورت لزوم شستشو با حلال یا ساب زدن به روش مکانیکی صورت خواهد پذیرفت.گرید غلیظ(S) با ماله و یا کاردک به ضخامت حداکثر دو میلی متر و گرید رقیق (B) با استفاده از قلمو به ضخامت حداکثر یک میلی متر بر روی سطوح اعمال و پرداخت میگردد.
توجه: اين محصول در فضاي بسته و بدون تهویه استفاده نشود. در صورتيکه محصول به علت سرما كمي سفت شد آنرا در محلی که حرارت كافي باشد قرار دهيد تا شل شود و سپس مصرف نماييد. از به كار بردن حرارت مستقيم اكيداً خودداري شود.
 
 
 
موارد کاربرد پوشـش ترميـمي سيـل كـوت - Seal Coat

آببندی سطوح مختلف ساختمان از قبیل سرویس ها، سقف های افقی و شیبدار، دیوار و کف
ترمیم و آببندی سطوح ایزوگام شده ای که نشت آب دارند(بدون نیاز به برداشتن ایزوگام)
آببندی منابع فلزی و بتنی همزمان با تسطیح و پر کردن سطوح ناهموار
حفاظت فیزیکی و شیمیایی لوله های انتقال آب، گاز و نفت
آببندی کانال، دریچه و بدنه کولر، فواصل و اتصالات سقف و دیوار

خواص و اثرات و مزایا پوشـش ترميـمي سيـل كـوت - Seal Coat
انعطاف پذیری و چسبندگی بسیار عالی بر روی انواع سطوح
کارپذیری فوق العاده و قابلیت اعمال آسان با ابزار معمولی مانند قلمو و کاردک
امکان عملیات ترمیم و آببندی در یک مرحله اجرایی بدون ترک خوردگی و جدا شدگی
مقاومت شیمیایی مناسب در مقابل یون های کلر و سولفات
ملاحظات پوشـش ترميـمي سيـل كـوت - Seal Coat

پوشش ترمیمی Seal Coat بر حسب شرایط آب و هوایی و ملزومات اجرایی در دو گرید غلیظ (جهت سطوحی که نیاز به ترمیم بیشتر داشته و یا دارای شکستگی و پارگی هستند) و گرید رقیق (جهت سطوح صاف و قابلیت بهره برداری سریع) تولید میگردد.

همچنیندر صورت نیاز به تحمل تنش های کششی و یا ترمیم شکستگی ها در سطوح خاص سیل کوت را می توان به همراه الیاف مخصوص استفاده نمود.

 

Similar Products
Registered comments
Insert your comment