Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Iranemart.com | Iranian Online system Chemical Building Products

Aquacem WP202 پوشش آب بند و محافظت کننده

Company : durocem

Material : خمیری

Aquacem WP202 (آکواچم)  نوعی پوشش آب بند و محافظتکننده تک جزیی است که از مواد پلیمری و الا ستومری دوستدار محیط زیست بر پایه آب ساخته شده است که پس از خشک شدن وتغییرات شیمیایی کاملا آب بند است. انعطاف پذیری خوب، دوام و طول عمر بسیارطولانی و چسبندگی به مقاطع زیر کار نظیر بتن ،لوله های فلزی وسایرمصالح از خواص این ماده می باشد. خواص آب بند 202منطبق با استاندارد ASTM 2370Dمی باشد.  

Aquacem WP202 پوشش آب بند و محافظت کننده

Aquacem WP202 (آکواچم)  نوعی پوشش آب بند و محافظتکننده تک جزیی است که از مواد پلیمری و الا ستومری دوستدار محیط زیست بر پایه آب ساخته شده است که پس از خشک شدن وتغییرات شیمیایی کاملا آب بند است. انعطاف پذیری خوب، دوام و طول عمر بسیارطولانی و چسبندگی به مقاطع زیر کار نظیر بتن ،لوله های فلزی وسایرمصالح از خواص این ماده می باشد. خواص آب بند 202منطبق با استاندارد ASTM 2370Dمی باشد.  

Technical Specifications of Product

روش مصرف Aquacem WP202 پوشش آب بند و محافظت کننده

سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنینباید عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن، چربی، گردوخاک باشد.لازم است قبل از اعمال هرگونه پوشش سطح زیر کار با برس و قلم موتمیز و آماده عملیات پوشش دهی باشد. در صورت ناصافی و متخلخلبودن سطح از یک لایه ملات Fixcem 100استفاده کنید.قبل از ایجاد پوشش آب بندی اصلی باید یک لایه پرایم( Duroprimer PR )با استفاده از قلم مو یا پیستوله روی سطح کار با دقت لازم اجرا نمود. این لایه بسته به دمای محیط و شرایط محیطی پس از حدود 20دقیقه خشک می شود. سپس محصول Aquacem 202با قلم مو، غلطک یا پیستوله با نازل مناسب اجرا گردد.

Similar Products
Registered comments
Insert your comment